Wonen en Veiligheid (binnenshuis)

Voorzitter van de Werkgroep (vacant) Woondiensten (vacant)

Namens de Wmo-raad: Henk Bergman