Algemene informatie

Welkom op de website van Seniorenraad Edam-Volendam

Geachte bezoeker,

De website biedt een rijke keuze aan actuele informatie over onderwerpen waar de Seniorenraad zich ten behoeve van de ouderen in onze gemeente mee bezighoudt.
Ook vindt u algemene informatie over de wijze waarop de Seniorenraad is georganiseerd, de vier werkgroepen van de Seniorenraad en hun activiteiten.
Daarnaast kunt u via deze website in contact treden en uw opmerkingen, meningen, vragen, ideeën enz. aan de Seniorenraad voorleggen. U kunt erop rekenen dat de Seniorenraad zal reageren.

Een nieuwe ontwikkeling is de oprichting van Koepel Sociaal Domein Edam-Volendam (KSD) per 1 oktober 2016. De Seniorenraad werkt samen met de Wmo-raad, de Jeugdraad en de Participatieraad onder deze Koepel. Er is op onze website een link  gelegd naar de website van Koepel Sociaal Domein Edam-Volendam. Ik vertrouw erop dat onze website veelvuldig door u en andere geïnteresseerden zal worden geraadpleegd.

Jan Tol, voorzitter Seniorenraad Edam-Volendam

Doelstelling Stichting Seniorenraad Edam

Activiteiten voor Senioren 02-02-2024

Activiteiten die plaatsvinden in De Seevanck te Oosthuizen

 • • Restaurant De Appeltuin incl. maaltijdvoorziening via de Cirkeldis (maaltijd op aanvraag). Elke ochtend koffie drinken met een activiteit.
 • • Project “Samen aan tafel”, dagelijks kan de tafeltje Dekje maaltijd genuttigd in De Seevanck, in samenwerking met WonenPlus.
 • • De gezamenlijke ruimte ‘De Appeltuin” is een ontmoetingsplek met diverse mogelijkheden voor meerdere gebruikers. Ook voor feesten etc.
 • MaandelijkseThemamaaltijden voor senioren uit de gemeente
 • • Maandelijkse lunch voor senioren uit de gemeente.
 • • Tafeltje Dekje uitgifte, verzorgd door SBS 55+
 • • Door de week dagelijks dagbesteding voor mensen met dementie met een WMO - of VPT (volledig pakket thuis) indicatie.
 • • Wekelijks Culturele en publieksvoorzieningen: handwerkclub ,klaverjasclub, gymclub, koersbal, teken/kleur club.
 • • Open activiteitenprogramma (Bingo, optredens, spelmiddagen etc.)
 • • Biljart mogelijkheid.
 • • Dinsdag drinkt wandelclub v/d huisarts koffie in de Appeltuin.
 • • Informatieve bijeenkomsten: door wijkverpleegkundige i.s.m. andere zorg – en welzijn organisaties.Bijvoorbeeld i.s.m. wijkagent/brandweer, gemeente (huis v/d toekomst) , Alzheimer Nederland.
 • • Incidentele publieksvoorzieningen: verkoop en show van kleding, schoenen, opticien, rollatorkeuring, Visio (info voor blinden en slechtzienden).
 • • IPad cursus in samenwerking met SBS + , één a twee keer per jaar.
 • • Maandelijks Repair café.
 • • Faciliteit voor bijzondere evenementen; open dagen, kerst, pasen.
 • • Organiseren van uitstapjes, ook voor thuiswonenden uit de wijk.
 • • Mantelzorgbijeenkomsten i.s.m. Wonen Plus zoals de mantelzorg dag .
 • • Zomermaanden; Woensdagavond ; rolstoel wandelclub.
 • • Rolstoelvierdaagse jaarlijks in juni.
 • • Zonnebloem koffieochtend ; 1 a 2 keer per jaar, ook serveren zij een kerstdiner voor een aantal zorgvragers met het Jumbo kerstpakket.
 • • De bewoners van De Notaris kunnen gebruik maken van het Seevanck programma maar hebben ook eigen kleine activiteiten (zoals wandelen, boodschappen doen etc.) die gericht zijn op mensen met dementie. Tevens zijn er in De Notaris drie keer per jaar familiediners en komt er maandelijks een zanger/muzikant en een Reiki voet masseuse, wekelijks gaan een aantal bewoners zwemmen en komt de beweegdocent. De Notaris kent z’n eigen dynamiek aan activiteiten gericht op de doelgroep.
 • • Er zijn ruim 30 vrijwilligers werkzaam binnen De Seevanck & De Notaris