Zorg en Welzijn

  • Secretaris van de Werkgroep (vacant)
  • Ontwikkeling Vrijwilligersbeleid en Mantelzorg
  • Consultatiefunctie voor Senioren
  • Onderzoek Kwetsbare Groepen
  • Welzijnsaanbod
  • Totaalplan Maaltijdvoorziening
  • Aansluiting Allochtone ouderen
  • Ontwikkelen van aanbod 24-uurs zorg
  • Onderzoek Dagopvang/dagverzorging