Category Archives: Vergaderingen

Verslag voorlichtingsmiddag 7 april 2016

Datum: 24-05-2016

Op veler verzoek plaatsen wij de integrale tekst van het verslag van de voorlichtingsmiddag die op 7 april is gehouden in De Jozef. Inleiders deze middag waren Mevr. Dr. A. Glas, ouderengeneeskundige en Mevr. Mr. E.M. Verhagen, notaris., zoals dit is gepubliceerd in de NIVO.

Verslag voorlichtingsmiddag stichting Seniorenraad Edam-Volendam d.d. 7 april 2016

Na de opening door Lia Guijt (dagvoorzitter) en een inleiding van Jan Tol (voorzitter Seniorenraad),

hield mevr. Annemieke Glas, specialist ouderengeneeskunde, een boeiende presentatie met als titel “Spreek op tijd over uw levenseinde”.

Volgens dokter Glas komt het nog te vaak voor, dat patiënten (te) laat of helemaal niet willen praten over de gewenste gang van zaken rondom hun levenseinde. Met name het wel of niet-reanimeren in voorkomende gevallen kan dan mogelijk niet overeenkomstig de wensen van de patiënten zijn.

In een gesprek met de behandelend arts kunt u uw wensen kenbaar maken. Wat wilt u wel en wat wilt u niet. Dit gesprek kan ook gevoerd worden met familie, vrienden, een geestelijk verzorger van de kerk en iemand die de patiënt vertegenwoordigt of een andere dokter. Deze wilsverklaring van de patiënt wordt vervolgens op schrift gesteld, gedateerd en door de patiënt en zijn vertegenwoordiger ondertekend. Het is goed te weten dat de vertegenwoordiger verantwoordelijk is voor communicatie met de rest van de familie. Dokter Glas legde uit dat er nog vele dilemma’s overblijven en benadrukte dat de wilsverklaring steeds opnieuw moeten worden herbevestigd. Uit bescherming van de patiënt en nabestaanden. Mevr. Glas benadrukte dat communicatie met de patiënt voor de artsen essentieel blijft.

Na de pauze heeft notaris Liesbeth Verhagen een presentatie gegeven. Ze vertelde dat een levenstestament erg nuttig kan zijn. Een levenstestament is eigenlijk een volmacht. Op grond van het levenstestament kunnen uw echtgenoot of kinderen uw zakelijke belangen behartigen als u dat zelf niet meer kunt. Zij kunnen dus, als dat nodig is, bijvoorbeeld uw woning verkopen en zelfs schenkingen doen aan de kinderen of kleinkinderen.

Als u geen levenstestament heeft, dan is de familie in zo’n situatie genoodzaakt om een bewindvoerder te benoemen. Een bewindvoerder is echter aan strenge regels gebonden; hij heeft toestemming van de rechter nodig voor iedere handeling boven € 1500, hij moet jaarlijks rekening en verantwoording afleggen aan de rechter en hij mag in beginsel geen schenkingen meer doen. Die beperkingen worden in de meeste families als zeer bezwaarlijk ervaren. Bovendien kan dit een negatief effect hebben op de vermogensplanning, want in het geval een ouder naar een zorginstelling moet, dan kan het financieel gunstig zijn om – met name na de verkoop van het huis – wel schenkingen te kunnen doen! Het levenstestament is vooral populair geworden omdat het een mogelijkheid geeft om invloed te hebben op de hoogte van de eigen bijdrage voor de zorg.

Vervolgens heeft de notaris een uitleg gegeven over het wettelijk erfrecht. Ze wees erop dat veel oudere testamenten gewijzigd zouden moeten worden. Daar staat soms de langstlevende echtgenoot als enig erfgenaam in beschreven. Fiscaal is dat erg ongunstig, omdat de kinderen dan bij het tweede overlijden alles van de langstlevende ouder erven. Ze missen daarmee hun vrijstelling van hun eerst overleden ouder en ze betalen meer belasting in het hogere tarief. Ook zijn de opeisingsgronden in oude testamenten nog niet afgestemd op de huidige wetgeving. Zo vinden mensen het in deze tijd belangrijk dat de erfenis van de kinderen opeisbaar wordt als de langstlevende echtgenoot in een niet-particuliere zorginstelling worden opgenomen.

In oudere testamenten staat ook vaak een vaste rente vermeld, als het gaat om de vorderingen die de kinderen hebben op de langstlevende ouder. Fiscaal is het raadzaam om een flexibel testament te hebben, zodat pas na het eerste overlijden bepaald hoeft te worden of, en zo ja, welke rente afgesproken wordt. Die rentekeuze is van invloed op de hoogte van de eerste en tweede successieaanslag.

Notaris Verhagen gaf nog als tip dat kleinkinderen tegenwoordig ook een vrijstelling hebben om van hun opa of oma te erven. Die vrijstelling bedraagt ruim € 20.000 per kleinkind, zowel van opa als van oma. Die vrijstelling hoeft natuurlijk niet helemaal benut te worden, maar het kan aardig zijn om de kleinkinderen een bepaald bedrag te legateren en om daarmee 10% of 20% belasting te besparen.

En tot slot: denkt u aan de uitsluitingsclausule in uw testament? U wilt toch niet dat uw kind de erfenis met zijn of haar ex-partner moet delen, als uw kind in een scheiding raakt.

Indien u uw eigen testament wilt laten controleren of als u uw eigen situatie wilt bespreken, dan bent u van harte welkom om een vrijblijvende afspraak te maken bij notariskantoor Feitsma Verhagen in Volendam.

Deze voorlichtingsmiddag werd gehouden in De Jozef, en bezocht door ongeveer 130 personen, waaronder wethouder Koning, de gemeenteraadsleden Erik Schokker en Dorethy van den Heuvel, alsmede de voormalige wethouders Rijkenberg en Luyckx.

Er was volop ruimte voor vragen vanuit het publiek waar ook veel gebruik van werd gemaakt. Tevreden en verrijkt met kennis verlieten de bezoekers na afloop enthousiast de zaal.

Informatiemiddag 7 april 2016

Datum: 30-03-2017

Verslag van de 7 april 2016 gehouden informatiemiddag. (Geplaatst 18 april)

Verslag voorlichtingsmiddag stichting Seniorenraad Edam-Volendam d.d. 7 april 2016

Na de opening door Lia Guijt (dagvoorzitter) en een inleiding van Jan Tol (voorzitter Seniorenraad),
hield mevr. Annemieke Glas, specialist ouderengeneeskunde, een boeiende presentatie met als titel “Spreek op tijd over uw levenseinde”.

Volgens dokter Glas komt het nog te vaak voor, dat patiënten (te) laat of helemaal niet willen praten over de gewenste gang van zaken rondom hun levenseinde. Met name het wel of niet-reanimeren in voorkomende gevallen kan dan mogelijk niet overeenkomstig de wensen van de patiënten zijn.

In een gesprek met de behandelend arts kunt u uw wensen kenbaar maken. Wat wilt u wel en wat wilt u niet. Dit gesprek kan ook gevoerd worden met familie, vrienden, een geestelijk verzorger van de kerk en iemand die de patiënt vertegenwoordigt of een andere dokter. Deze wilsverklaring van de patiënt wordt vervolgens op schrift gesteld, gedateerd en door de patiënt en zijn vertegenwoordiger ondertekend. Het is goed te weten dat de vertegenwoordiger verantwoordelijk is voor communicatie met de rest van de familie. Dokter Glas legde uit dat er nog vele dilemma’s overblijven en benadrukte dat de wilsverklaring steeds opnieuw moet worden herbevestigd, ter bescherming van de patiënt en de nabestaanden. Mevr. Glas benadrukte dat communicatie met de patiënt voor de artsen essentieel blijft.

Na de pauze heeft notaris Liesbeth Verhagen een presentatie gegeven. Ze vertelde dat een levenstestament erg nuttig kan zijn. Een levenstestament is eigenlijk een volmacht. Op grond van het levenstestament kunnen uw echtgenoot of kinderen uw zakelijke belangen behartigen als u dat zelf niet meer kunt. Zij kunnen dus, als dat nodig is, bijvoorbeeld uw woning verkopen en zelfs schenkingen doen aan de kinderen of kleinkinderen.

Als u geen levenstestament heeft, dan is de familie in zo’n situatie genoodzaakt om een bewindvoerder te benoemen. Een bewindvoerder is echter aan strenge regels gebonden; hij heeft toestemming van de rechter nodig voor iedere handeling boven € 1500, hij moet jaarlijks rekening en verantwoording afleggen aan de rechter en hij mag in beginsel geen schenkingen meer doen. Die beperkingen worden in de meeste families als zeer bezwaarlijk ervaren. Bovendien kan dit een negatief effect hebben op de vermogensplanning, want in het geval een ouder naar een zorginstelling moet, dan kan het financieel gunstig zijn om – met name na de verkoop van het huis – wel schenkingen te kunnen doen! Het levenstestament is vooral populair geworden omdat het een mogelijkheid geeft om invloed te hebben op de hoogte van de eigen bijdrage voor de zorg.

Vervolgens heeft de notaris een uitleg gegeven over het wettelijk erfrecht. Ze wees erop dat veel oudere testamenten gewijzigd zouden moeten worden. Daar staat soms de langstlevende echtgenoot als enig erfgenaam in beschreven. Fiscaal is dat erg ongunstig, omdat de kinderen dan bij het tweede overlijden alles van de langstlevende ouder erven. Ze missen daarmee hun vrijstelling van hun eerst overleden ouder en ze betalen meer belasting in het hogere tarief. Ook zijn de opeisingsgronden in oude testamenten nog niet afgestemd op de huidige wetgeving. Zo vinden mensen het in deze tijd belangrijk dat de erfenis van de kinderen opeisbaar wordt als de langstlevende echtgenoot in een niet-particuliere zorginstelling worden opgenomen.

In oudere testamenten staat ook vaak een vaste rente vermeld, als het gaat om de vorderingen die de kinderen hebben op de langstlevende ouder. Fiscaal is het raadzaam om een flexibel testament te hebben, zodat pas na het eerste overlijden bepaald hoeft te worden of, en zo ja, welke rente afgesproken wordt. Die rentekeuze is van invloed op de hoogte van de eerste en tweede successieaanslag.

Notaris Verhagen gaf nog als tip dat kleinkinderen tegenwoordig ook een vrijstelling hebben om van hun opa of oma te erven. Die vrijstelling bedraagt ruim € 20.000 per kleinkind, zowel van opa als van oma. Die vrijstelling hoeft natuurlijk niet helemaal benut te worden, maar het kan aardig zijn om de kleinkinderen een bepaald bedrag te legateren en om daarmee 10% of 20% belasting te besparen.

En tot slot: denkt u aan de uitsluitingsclausule in uw testament? U wilt toch niet dat uw kind de erfenis met zijn of haar ex-partner moet delen, als uw kind in een scheiding raakt.

Indien u uw eigen testament wilt laten controleren of als u uw eigen situatie wilt bespreken, dan bent u van harte welkom om een vrijblijvende afspraak te maken bij notariskantoor Feitsma Verhagen in Volendam.

Deze voorlichtingsmiddag werd gehouden in De Jozef, en bezocht door ongeveer 130 personen, waaronder wethouder Koning, de gemeenteraadsleden Erik Schokker en Dorethy van den Heuvel, alsmede de voormalige wethouders Rijkenberg en Luyckx.

Er was volop ruimte voor vragen vanuit het publiek waar ook veel gebruik van werd gemaakt. Tevreden en verrijkt met kennis verlieten de bezoekers na afloop enthousiast de zaal.

Informatiemiddag 13 november 2009

Datum: 26-10-2009

Op vrijdag 13 november 2009 is de jaarlijkse informatiemiddag van de Seniorenraad gehouden in gebouw St. Jozef te Volendam. Een verslag hiervan is gepubliceerd in de NIVO en De Stadskrant.

Succesvol verlopen zesde informatiemiddag senioren

Ruim 120 aanwezigen hebben op een regenachtige ‘vrijdag de dertiende’, de jaarlijkse Informatiemiddag van de Seniorenraad in het gebouw St. Jozef bijgewoond. Zij zijn niet voor niets gekomen. De Seniorenraad heeft in tegenstelling tot voorgaande jaren, nu gekozen voor een paneldiscussie. In de afgelopen weken heeft de Seniorenraad de gedachten en ideeën van elk van de zes panelleden in de NIVO gepubliceerd. In het openingswoord van voorzitter Jan Groot bracht hij opnieuw naar voren dat de werkzaamheden en activiteiten van de Seniorenraad duidelijk voor 55-Plussers zijn. In de gemeente Edam-Volendam heeft de Seniorenraad o.a. als taak de belangen van haar doelgroep c.q. van haar achterban te vertegenwoordigen.

Het thema van de Informatiemiddag droeg als titel “Zorg en wonen, hoe gaan we in de toekomst verder”. De leden van het panel bestaande uit de dames Gina Kroon-Sombroek (wethouder), Rina van Rooij (Wooncompagnie) en Sonja van Elmpt (WonenPlus) en de heren Cees de Wit (Zorgcirkel), Fred de Boer (De Vooruitgang) en Jan Groot (Seniorenraad), dienen allen een gemeenschappelijk belang en wel de zorg van de senioren in de gemeente Edam-Volendam. Alle zes genoemde instanties hebben voor wat betreft hun werkzaamheden/ activiteiten raakvlakken met elkaar. Dit kwam dan ook zeer tot uiting tijdens de discussies. Wethouder Gina Kroon-Sombroek werd bestookt met vragen over de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Vele vragen werden gesteld aan Cees de Wit over het beleid van de Zorgcirkel ten aanzien van de door haar geleverde zorg en de toewijzing van de aanleunwoningen. Ook Rina van Rooij en Fred de Boer hadden het nodige uit te leggen over het toewijzingsbeleid van de woningen voor ouderen in de gemeente. Sonja van Elmpt is bijzonder trots op de nieuwe omgeving van WonenPlus in het gebouw “Meerzicht” in Edam. Het Wijksteunpunt is letterlijk laagdrempelig en voor iedereen bereikbaar en toegankelijk.

“Gezien het aantal aanwezigen en de vele vragen vanuit het publiek tijdens de paneldiscussie is het jaarlijks organiseren van deze Informatiemiddag een goede zaak”, aldus een tevreden voorzitter Jan Groot.

Agenda 13 november

Onder het motto “Hoe gaan we in de toekomst verder….” organiseert de Seniorenraad Edam-Volendam voor de zesde achtereenvolgende keer een Informatiemiddag op vrijdag, 13 november a.s. in het Gebouw St. Jozef, St. Jozefstraat in Volendam.

Aan deze Informatiemiddag nemen deel

Mevr. Gina Kroon-Sombroek (wethouder gemeente Edam-Volendam)
Mevr. Rina van Rooij (directeur Wooncompagnie, Purmerend)
Mevr. Sonja van Elmpt (consulente WonenPlus Edam-Volendam)
Dhr. Cees de Wit (regiomanager Zorgcirkel w.o. St. Nicolaashof en Gouwzee, Volendam en de Meermin, Edam)
Dhr. Fred de Boer (directeur Stichting Woningbeheer De Vooruitgang, Volendam)
Dhr. Jan Groot (a.i. voorzitter Seniorenraad Edam-Volendam)
Deze Informatiemiddag wordt begonnen met een paneldiscussie onder leiding van dagvoorzitter Tjeerd Koudenburg. Na de pauze wordt de zaal van het St. Jozef gebouw enigszins veranderd voor de Informatiemarkt, waar de panelleden elk achter een tafel plaatsnemen. De aanwezigen kunnen vervolgens op individuele basis persoonlijke vragen stellen aan elk van de panelleden.

Het programma van de Informatiemiddag Senioren ziet er als volgt uit:

13.30 – 14.00 uur : Inloop en een kop koffie in het gebouw “St. Jozef” in Volendam

14.00 – 14.10 uur : Welkomstwoord van Jan Groot (voorzitter a.i. Seniorenraad)

14.10 – 14.30 uur : Introductie panelleden

14.30 – 15.30 uur : Paneldiscussie

15.30 – 15.50 uur : Pauze

15.50 – 17.00 uur : Informatiemarkt Senioren

17.00 uur : Afsluiting Informatiemiddag Senioren.

Gezien het interessante thema van deze Informatiemiddag verwachten wij weer veel bezoekers. Noteert u in elk geval bovenstaande datum en wij verwelkomen u graag in het St. Jozef gebouw.