Koninklijke onderscheidingen

Datum: 30-04-2018

Jan Tol                       en                       Thoom Steur.

In de raadszaal van onze gemeente zijn op 26 april 2018 benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau Thoom
Steur en Jan Tol (Jobse), beiden van de werkgroep mobiliteit.
Beiden van harte gefeliciteerd met deze welverdiende onderscheiding.