Vergadering Seniorenraad

Datum: 15-01-2019

Locatie: Tulpenstraat 20 Volendam

Tijd: 14.00 uur

Agenda

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Mededelingen.
 4. Binnengekomen en uitgegane stukken(reeds in uw bezit).
 5. Notulen vergadering 20 november 2018 (reeds in uw bezit).
 6. Aktielijst 20 november 2018(reeds in uw bezit).
 7. Actualiteit site Seniorenraad
 8. Reactie evaluatie KSD
 9. Duurzaamheid / energietransitie
 10. Verslag gesprek wethouder koning 17-12-2018.
 11. Verslag gesprek Sportfondsenbad 14-12-2018.
 12. 100-min en ouder.
 13. 60+  Bus.
 14. Politieke partijen.
 15. Verslag werkgroepen.
 16. Rondvraag.
 17. Vaststellen datum volgende vergadering.
 18. Sluiting.