Vergadering Seniorenraad

Datum: 14-03-2023

Locatie: Tulpenhof, Tulpenstraat 20, Volendam

Tijd: 14.00uur

         

AGENDA

 

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda.
  3. Mededelingen
  4. Binnengekomen en uitgegane stukken (reeds in uw bezit).
  5. Notulen vergadering 17 januari 2023. (reeds in uw bezit)
  6. Aktielijst korte en lange termijn 17 januari 2023. (reeds in uw bezit).
  7. Verslag werkgroepen.
  8. Rondvraag
  9. Vaststellen datum volgende vergadering. (16 mei 2023)
  10. Sluiting