Vergadering Seniorenraad

Datum: 21-09-2021

Locatie: Tulpenhof, Volendam

Tijd: 14,00 uur

Agenda

      1. Opening.
      2. Vaststellen agenda.
      3. Mededelingen.
      4. Binnengekomen en uitgegane stukken(reeds in uw bezit).
      5. Notulen vergadering 20 juli 2021.
      6. Aktielijst 20 juli 2021.
      7. Projectgroep RO (Ruimtelijke Ontwikkeling)(zie bijlage).
      8. Verslag gesprekken politieke partijen.
      9. Stand van zaken KSD en toekomst Seniorenraad binnen de KSD.
      10. Begraafplaats en het Mirakel in de toekomst.
      11. Verslag Kascommissie.
      12. Verslag werkgroepen.
      13. Rondvraag.
      14. Vaststellen datum volgende vergadering.
      15. Sluiting.