Vergadering Seniorenraad

Datum: 16-07-2019

Locatie: Tulpenstraat 20 Volendam

Tijd: 14.00 uur

Agenda

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Mededelingen.
 4. Binnengekomen en uitgegane stukken(reeds in uw bezit).
 5. Notulen vergadering 14-05-2019 (reeds in uw bezit).
 6. Aktielijst 14-05-2019 (reeds in uw bezit).
 7. Duurzaamheid/Voortgang energietransitie.
 8. 100- en ouder.
 9. Projectgroep toekomst zorg in Edam-Volendam.
 10. Toegankelijkheid openbare voorzieningen.
 11. Ontwikkelingen bij Carmar.
 12. Verslag werkgroepen.
 13. Rondvraag.
 14. Vaststellen datum volgende vergadering.
 15. Sluiting.