Vergadering Seniorenraad

Datum: 23-05-2023

Locatie: Tulpenhof, Tulpenstraat 20, 1131 TZ Volendam Volendam

Tijd: 14.00uur

         

            

AGENDA

 

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda.
 3. Mededelingen
 4. Binnengekomen en uitgegane stukken (reeds in uw bezit).
 5. Notulen vergadering 14 maart 2023. (reeds in uw bezit).
 6. Aktielijst korte en lange termijn 14 maart 2023.(reeds in uw bezit).
 7. Jaarverslag.
 8. Verslag werkgroepen.
 9. Rondvraag
 10. Vaststellen datum volgende vergadering. (18 juni2023)
 11. Sluiting