Vergadering Seniorenraad

Datum: 20-11-2018

Locatie: Tulpenstraat 20 Volendam

Tijd: 14.00 uur

Agenda

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Mededelingen.
 4. Binnengekomen en uitgegane stukken(reeds in uw bezit)
 5. Notulen vergadering 11 sept 2018 (reeds in uw bezit).
 6. Aktielijst 11 sept 2018(reeds in uw bezit).
 7. Evaluatie KSD;
 8. 100-min en ouder.
 9. Ontwikkelingen 60+bus.
 10. Terugrapportage werkgroepen.
 11. Rondvraag
 12. Sluiting