Vergadering Seniorenraad

Datum: 14-07-2020

Locatie: Tulpenstraat 20 Volendam

Tijd: 14.00 uur

Agenda

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda.
  3. Mededelingen
  4. Binnengekomen en uitgegane stukken (reeds in uw bezit).
  5. Notulen vergadering 17 maart 2020 (reeds in uw bezit).
  6. Actielijst 17 maart 2020 (reeds in uw bezit).
  7. Projectgroep “Toekomst zorg in Edam-Volendam”.
  8. Verslag gesprek KSD/RSWP
  9. Verslag gesprek met Sportkoepel
  10. Verslag werkgroepen.
  11. Rondvraag
  12. Vaststellen datum volgende vergadering (15-9-2020)
  13. Sluiting