Vergadering Seniorenraad

Datum: 14-07-2020

Locatie: Tulpenstraat 20 Volendam

Tijd: 14.00 uur

Agenda

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda.
  3. Mededelingen
  4. Binnengekomen en uitgegane stukken (reeds in uw bezit).
  5. Notulen vergadering 21 januari 2020 (reeds in uw bezit).
  6. Actielijst 21 januari 2020 (reeds in uw bezit).
  7. Projectgroep “Toekomst zorg in Edam-Volendam”.
  8. Gesprek politieke partijen. (zie bijlage).
  9. 75 jaar vrijheid.
  10. Tafeltje dek je/Diepvriesmaaltijden.
  11. Verslag gesprek met Zorgcirkel.
  12. Verslag werkgroepen.
  13. Rondvraag
  14. Vaststellen datum volgende vergadering (15-9)
  15. Sluiting