Vergadering Seniorenraad

Datum: 19-07-2022

Locatie: Tulpenhof, Tulpenstraat 20, Volendam

Tijd: 14,00 uur

             AGENDA

 

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda.
  3. Mededelingen
  4. Binnengekomen en uitgegane stukken (reeds in uw bezit).
  5. Notulen vergadering 17 mei 2022. (reeds in uw bezit)
  6. Aktielijst korte en lange termijn 17 mei 2022.(reeds in uw bezit)

   

  1. Verslag werkgroepen.
  2. Rondvraag
  3. Vaststellen datum volgende vergadering.
  4. Sluiting