Vergadering Seniorenraad

Datum: 15-09-2020

Locatie: Tulpenstraat 20 Volendam

Tijd: 13.30 uur

Agenda

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda.
  3. Mededelingen
  4. Binnengekomen en uitgegane stukken (reeds in uw bezit).
  5. Notulen vergadering 14 juli 2020 (reeds in uw bezit).
  6. Actielijst 14 juli 2020 (reeds in uw bezit).
  7. Projectgroep “Toekomst zorg in Edam-Volendam”.
  8. 100- min en ouder.
  9. Voorbereiding gesprek Zeevangsbelang en werkgroep Wonen.
  10. Aanpak publiciteit met kernpunten.
  11. 60+ bus.
  12. Energietransitie.
  13. Verslag kascontrolecommissie.
  14. Verslag werkgroepen.
  15. Rondvraag
  16. Vaststellen datum volgende vergadering (17-11-2020)
  17. Sluiting