Vergadering Seniorenraad

Datum: 18-01-2022

Locatie: Bestuurskamer RKAV Volendam, Julianaweg 3a Volendam.

Tijd: 14,00 uur

Agenda

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Mededelingen.
 4. Binnengekomen en uitgegane stukken (reeds in uw bezit).
 5. Notulen vergadering 16 november 2021.
 6. Aktielijst 16 november 2021.
 7. Evaluatie sessie KSD met Petra v.d. Horst op 25 aug. 2021 (Zie bijlage).
 8. Verslag gesprek Cliëntenbelang Amsterdam op 1-12-2021.
 9. Verslag gesprek Woningstichting de Vooruitgang en Wooncompagnie op 9-12-2021 over:                                                          A. Statushouders,                                                                                                    B. Meermin,                                                                                                                C. Lange Weeren,                                                                                                    D. Huisvesting senioren (zie Bijlage).
 10. Jaarverslag 2021
 11. Kascontrole verslagjaar 2021.
 12. Verslag werkgroepen.
 13. Rondvraag.
 14. Vaststellen datum volgende vergadering.
 15. Sluiting