Vergadering Seniorenraad

Datum: 19-11-2019

Locatie: Tulpenstraat 20 Volendam

Tijd: 14.00 uur

Agenda

  1. Opening.
  2. Vaststellen agenda.
  3. Mededelingen.
  4. Binnengekomen en uitgegane stukken (reeds in uw bezit).
  5. Notulen vergadering 17-09-2019 (reeds in uw bezit).
  6. Aktielijst 17-09-2019 (reeds in uw bezit).
  7. Verslag werkgroepen.
  8. Rondvraag.
  9. Vaststellen datum volgende vergadering.
  10. Sluiting.