Vergadering Seniorenraad

Datum: 20-07-2021

Locatie: Tulpenhof, Volendam

Tijd: 14,00 uur

Agenda

 

 

     1. Opening
     2. Vaststellen agenda.
     3. Mededelingen
     4. Binnengekomen en uitgegane stukken(reeds in uw bezit).
     5. Notulen vergadering 15 september 2020 (zie bijlage).
     6. Actielijst 15 september 2020 (zie bijlage).
     7. Project “Toekomst zorg in Edam-Volendam”.
     8. 100- min en ouder.
     9. Breed Sociaal Loket (BSL).
     10. WBTR(Wet Bestuurlijk Toezicht Rechtspersonen). Juridische consequenties SR.
     11. Jaarverslag
     12. Kasontrole
     13. 60+ bus.
     14. SVn-lening.
     15. KSD
     16. Horeca-nota
     17. Verslag werkgroepen.
     18. Rondvraag
     19. Vaststellen datum volgende vergadering.
     20. Sluiting