Vergadering Seniorenraad

Datum: 17-09-2019

Locatie: Tulpenstraat 20 Volendam

Tijd: 14.00 uur

Agenda

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Mededelingen.
 4. Binnengekomen en uitgegane stukken (reeds in uw bezit).
 5. Notulen vergadering 16-07-2019 (reeds in uw bezit).
 6. Aktielijst 16-07-2019 (reeds in uw bezit).
 7. Verslag klankbordgroep begrafenisfonds.
 8. Hospice Volendam.
 9. 60+ bus.
 10. Duurzaamheid/Voortgang energietransitie.
 11. 100- en ouder.
 12. Projectgroep toekomst zorg in Edam-Volendam.
 13. Toegankelijkheid openbare voorzieningen.
 14. Cliëntenraad apotheken naar aanleiding van vragen.
 15. Verslag werkgroepen.
 16. Rondvraag.
 17. Vaststellen datum volgende vergadering.
 18. Sluiting.