Vergadering Seniorenraad

Datum: 20-09-2022

Locatie: Tulpenhof, Tulpenstraat 20, Volendam

Tijd: 13.30uur

         

AGENDA

 

 1.  
  1. Opening
  2. Vaststellen agenda.
  3. Mededelingen
  4. Binnengekomen en uitgegane stukken (reeds in uw bezit).
  5. Notulen vergadering 19 juli 2022. (reeds in uw bezit)
  6. Aktielijst korte en lange termijn 19 juli 2022.(reeds in uw bezit).
  7. Friese Vlaak-uitleg ELV(kortdurend eerste lijnsverblijf)appartementen en normale appartementen en gang van zaken culi-café.
  8. Gevraagd advies Boelenspark(bijgevoegd).
  9. Koepel Sociaal Domein.
  10. Platvorm administratieve hulpverlening.
  11. Voorbereiding ongevraagd advies SR/KSD opvang en huisvesting asielzoekers/statushouders/en vluchtelingen.
  12. Eenmalige energietoeslag lage inkomens en voorbereiding aanpassing advies EET-beleidsregels.
  13. Coördinatie/regie toekomstige meldingen hulpaanvragen bij Breed Sociaal Loket.
  14. 60+bus.
  15. Verslag werkgroepen.
  16. Rondvraag
  17. Vaststellen datum volgende vergadering.
  18. Sluiting