Vergadering Seniorenraad

Datum: 19-03-2019

Locatie: Tulpenstraat 20 Volendam

Tijd: 14.00 uur (kascontrolecommissie 13.30 uur)

Agenda

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Mededelingen.
 4. Binnengekomen en uitgegane stukken(reeds in uw bezit).
 5. Notulen vergadering 15-01-2019 (reeds in uw bezit).
 6. Aktielijst 15-01-2019 (reeds in uw bezit).
 7. Stand voorzieningen blinden, slechtzienden en anderszins gehandicapten
 8. Stand van zaken jaarverslag 2018
 9. Duurzaamheid / Voortgang energietransitie
 10. Samenwerking met wijkraden
 11. Evaluatie KSD
 12. Uitwerking Wmo-voorzieningen in onze gemeente
 13. Functioneren Breed Sociaal loket
 14. Juridische consequenties bij opname KBO nieuws op website
 15. 100-min en ouder
 16. 60 + bus
 17. Politieke partijen
 18. Verslag werkgroepen.
 19. Rondvraag.
 20. Vaststellen datum volgende vergadering.
 21. Sluiting.