Vergadering Seniorenraad

Datum: 17-03-2021

Locatie: Bestuurskamer RKAV, Volendam

Tijd: 14,00 uur

Agenda

    1. Opening.
    2. Vaststellen agenda.
    3. Mededelingen (o.a. Inkoopbeleid met brief aan raadsfracties en rapportage van SCP over mislukking transities van Jeugdzorg, Wmo en Participatie).
    4. Binnengekomen en uitgegane stukken (reeds in uw bezit).
    5. Notulen vergadering 15 september 2020 (reeds in uw bezit).
    6. Actielijst 15 september 2020 (reeds in uw bezit).
    7. Project “Toekomst zorg in Edam-Volendam”.
    8. 100- min en ouder.
    9. Verslag gesprek Zeevangs Belang en werkgroep Wonen op 15 september 2020.
    10. Aanpassing Woonvisie 2017 – 2021 (Woonvisie en vragen KSD zijn bijgevoegd).
    11. 60+ bus.
    12. SVn-lening.
    13. Verslag KSD vergadering 25 november 2020.
    14. Project Oude Meesters (Frank Bond).
    15. Verslag gesprek met Monique Cremers en Gina Sombroek van De Zorgcirkel op 28 oktober 2020.
    16. Vergaderschema 2021 (is bijgevoegd).
    17. Jaarverslag 2020.
    18. Verslag werkgroepen.
    19. Rondvraag.
    20. Vaststellen datum volgende vergadering.
    21. Sluiting.