Category Archives: Agenda

Vergadering Seniorenraad

Datum: 26-07-2022

Locatie: Tulpenhof, Tulpenstraat 20, Volendam

Tijd: 14,00 uur

         

AGENDA

 

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Mededelingen.
 4. Binnengekomen en uitgegane stukken (reeds in uw bezit).
 5. Notulen vergadering 17 mei 2022. (reeds in uw bezit)
 6. Aktielijst korte en lange termijn 17 mei 2022.(reeds in uw bezit).
 7. Aandachtspunten contact-ambtenaar:
  1. project Doortrappen;
  2. busjesproject Zeevang;
  3. wijksteunpunten;
  4. Wmo beleidsregel;
  5. subsidies en aanbesteden;
  6. giften in de bijstand;
  7. levensloopbestendig maken woningen en de Welstandscommissie
  8. reactie gemeente SVn-lening.
 1. Stand van zaken Energietoeslag.
 2. Belastingproject (Gerard Hoogland)
 3. Verslag werkgroepen.
 4. Rondvraag.
 5. Vaststellen datum volgende vergadering.
 6. Sluiting.