Category Archives: Agenda

Vergadering Seniorenraad

Datum: 12-09-2023

Locatie: Tulpenhof, Tulpenstraat 20, 1131 TZ Volendam Volendam

Tijd: 14.00uur

         

            

AGENDA

 

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda.
  3. Mededelingen
  4. Binnengekomen en uitgegane stukken (reeds in uw bezit).
  5. Notulen vergadering 18 juli 2023. (reeds in uw bezit).
  6. Aktielijst korte en lange termijn 18 juli 2023.(reeds in uw bezit).
  7. Verslag werkgroepen.
  8. Rondvraag
  9. Vaststellen datum volgende vergadering. (14 nov 2023)
  10. Sluiting