Category Archives: Agenda

Vergadering Seniorenraad

Datum: 16-07-2024

Locatie: Tulpenhof, Tulpenstraat 20, 1131 TZ Volendam Volendam

Tijd: 14.00uur

         

  Het jaarverslag 2023 van de Seniorenraad is toegevoegd aan Jaarverslagen 

AGENDA

 

  1. Opening.
  2. Vaststellen agenda.
  3. Mededelingen.
  4. Binnengekomen en uitgegane stukken (reeds in uw bezit).
  5. Notulen vergadering 14 mei 2024 (reeds in uw bezit).
  6. Aktielijst korte en lange termijn 14 mei 2024 (reeds in uw bezit).
  16. Verslag werkgroepen.
  17. Rondvraag.
  18. Vaststellen datum volgende vergadering.
  19. Sluiting.