Category Archives: Agenda

Vergadering Seniorenraad

Datum: 21-01-2020

Locatie: Tulpenstraat 20 Volendam

Tijd: 14.00 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda.
 3. Mededelingen
 4. Binnengekomen en uitgegane stukken (reeds in uw bezit).
 5. Notulen vergadering 19 november 2019 (reeds in uw bezit).
 6. Actielijst 19 november 2019 (reeds in uw bezit).
 7. Projectgroep “Toekomst zorg in Edam-Volendam”.
 8. SVN-lening.
 9. 75 jaar vrijheid.
 10. Tafeltje dek je/Diepvriesmaaltijden.
 11. Spieren. (Activeren senioren).
 12. Verslag werkgroepen.
 13. Rondvraag
 14. Vaststellen datum volgende vergadering.
 15. Sluiting