10 jarig bestaan SR (Persbericht 01-2012)

Datum: 29-06-2012

Seniorenraad Edam-Volendam 10 jaar

Op 22 juni is het 10 jaar geleden dat de stichting Seniorenraad Edam-Volendam werd opgericht.

Door middel van een convenant, gesloten tussen de Seniorenraad en de Gemeente werd de statuur van de Seniorenraad bepaald die in de statuten is vastgelegd.

Inmiddels is de Seniorenraad een onmisbaar instituut gebleken, met name in het gevraagd en ongevraagd adviseren van B & W in het gemeentelijk beleid ten aanzien van inwoners van 55 jaar en ouder.

Om senioren te informeren, organiseert de Seniorenraad in principe jaarlijks een informatiemiddag, waar alle ouderen uit de Gemeente welkom zijn.

Het aantal bezoeken aan de website WWW.seniorenraadedamvolendam.nl neemt elk jaar toe. De website is een duidelijke bron van informatie gebleken.

Ook het vertegenwoordigen van de doelgroep en onderhouden van contacten in organisaties die (mede) het belang van 55-plussers dienen, is een taak die door het bestuur en de werkgroepen met verve wordt vervuld.

Om de taken van de Seniorenraad en de werkgroepen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, zijn vrijwilligers van harte welkom. Als het werk van de Seniorenraad u aanspreekt of als u iets meer van de Seniorenraad wilt weten, wordt u van harte uitgenodigd contact op te nemen met het bestuur.
Telefoon: Jan Tol (voorzitter) na 19.00 uur 0299-362229
U kunt ook een mailtje sturen naar: info@seniorenraadedamvolendam.nl

Stichting Seniorenraad Edam-Volendam
Werkgroepen: Zorg en Welzijn
Wonen en Veiligheid (binnenshuis)
Mobiliteit en Veiligheid (buitenshuis)
Communicatie

-o-o-o-o-