Category Archives: Mededelingen

Afscheid Cees de Boer

Datum: 16-01-2018

Cees had vorig jaar al laten doorschemeren dat hij binnen niet al te lange tijd uit de seniorenraad wilde stappen. Dit jaar werd hij plotseling geconfronteerd met een levensgevaarlijke aandoening in de aorta. Gelukkig werd het niet fataal en kon chirurgisch ingrijpen in het ziekenhuis hem weer op de been helpen. Het genezingsproces gaat echter langzaam en Cees ervaart dagelijks dat een mens niet te veel van zijn lichaam kan vergen.

Voor Cees is het nu duidelijk dat hij het veel kalmer aan moet gaan doen. Het ligt niet in zijn aard om zijn vrijwilligerswerk op een laag pitje te zetten. Hij heeft zich tot nu toe altijd voor 100 procent ingezet.

Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in de seniorenraad. Ongeëvenaard was zijn inbreng ( zowel inhoudelijk als tekstueel ) bij onze advisering aan de gemeente voor wat betreft diverse beleidsvoornemens. Een belangrijke rol heeft hij ook gespeeld bij de totstandkoming van de Koepel Sociaal Domein.

Voor de werkgroep Zorg en Welzijn was hij een geweldige secretaris. Zijn vertrek daar is een ernstige aderlating. Wij zullen hem missen.

Wij zullen proberen door te gaan met wat Cees ter harte gaat: het behartigen van de belangen van de senioren.

Cees bedankt. Wij wensen jou en je vrouw Cisca het allerbeste, de broodnodige rust en volledige beterschap.

Afscheid Nel Tol

Datum: 17-07-2017

Locatie: Edam-Volendam

Afscheid van mevr. N. Tol-Schilder

Ons aller Nel heeft aangegeven dat zij haar taak als secretaris van de werkgroep Mobiliteit en veiligheid gaat neerleggen. Zij vindt dat de werkgroep ook zonder haar wel zal blijven bestaan. Nel heeft vanaf de oprichting van deze werkgroep haar taak consciëntieus uitgevoerd en altijd haar steentje bijgedragen als secretaris maar ook langs de weg om eventuele problemen in kaart te brengen Wij zullen Nel dus missen tijdens het overleg, vaak bij haar thuis, waar haar inbreng groot en zeer nuttig was. Gelukkig kan zij ons via haar echtgenoot Thames blijven volgen en misschien toch nog haar inbreng hebben.

Wij hopen en vertrouwen er op dat wij je nog vaak mogen tegenkomen en schroom niet om je opmerkingen te berde te brengen

Groet namens de werkgroep

T. Steur

Welkomstwoord Voorzitter

Datum: 06-01-2017

Locatie: Edam-Volendam

Welkom op de website van Seniorenraad Edam-Volendam

Geachte bezoeker,

De website biedt een rijke keuze aan actuele informatie over onderwerpen waar de Seniorenraad zich
ten behoeve van de ouderen in onze gemeente mee bezighoudt.

Ook vindt u algemene informatie over de wijze waarop de Seniorenraad is georganiseerd, de vier
werkgroepen van de Seniorenraad en hun activiteiten.

Daarnaast kunt u via deze website in contact treden en uw opmerkingen, meningen, vragen, ideeën enz
aan de Seniorenraad voorleggen. U kunt erop rekenen dat de Seniorenraad zal reageren.

Een nieuwe ontwikkeling is de oprichting van Koepel Sociaal Domein Edam-Volendam (KSD) per 1
oktober 2016. De Seniorenraad werkt samen met de Wmo-raad, de Jeugdraad en de Participatieraad
onder deze Koepel.

Binnenkort zal op onze website een link worden gelegd naar de website van Koepel Sociaal Domein
Edam-Volendam.

Ik vertrouw erop dat onze website veelvuldig door u en andere
geïnteresseerden zal worden geraadpleegd.

Jan Tol, voorzitter Seniorenraad Edam-Volendam

Buurtpreventie

Datum: 17-11-2018

Op 13 september 2016 was er een bijeenkomst over WhatsApp buurtpreventie georganiseerd door de gemeente. Aangezien wij het belangrijk vinden dat ook onze doelgroep goed wordt geïnformeerd is deze bijeenkomst bijgewoond door enkele leden van de senioren-raad. Van de belangrijkste punten is een flyer/brochure gemaakt, die wij direct hebben opgevraagd. Wij willen onze senioren die geen gebruik maken van de moderne communicatielijnen er vooral op wijzen dat ook zij er aan mee kunnen werken om de buurt veilig te houden. Bij het zien van een verdacht persoon, neem contact op met 112, vraag naar de politie en volg de instructies op. Eventueel kan men zich aanmelden bij Burgernet enz.