Centrumgebied Edam

Datum: 04-03-2011

Tijdens de inspraak-/informatiebijeenkomst over het Visiedocument Centrumgebied Edam die door de Gemeente Edam-Volendam is georganiseerd op 10 februari 2011 heeft de Seniorenraad Edam-Volendam haar standpunt met betrekking tot het Verkeer en Parkeren in het centrumgebied van Edam naar voren gebracht.

Ter zake is de Seniorenraad van mening dat in het centrumgebied van Edam:

1. Alle bestemmingen per auto bereikbaar dienen te zijn;

2. In alle straten éénrichting(auto)verkeer dient te worden ingesteld;

3. Lang-parkeren verboden dient te worden;

4. Inwoners door de Gemeente in de gelegenheid dienen te worden gesteld, een parkeerplaats aan te schaffen.