gebouw De Seevanck in Oosthuizen

Datum: 08-05-2017

Locatie: De Seevanck - Oosthuizen

Activiteiten die plaatsvinden in De Seevanck te Oosthuizen

• Restaurant De Appeltuin incl. maaltijdvoorziening via de Cirkeldis (maaltijd op
aanvraag). Elke ochtend koffie drinken met een activiteit.
• Project “Samen aan tafel”, dagelijks kan de tafeltje Dekje maaltijd genuttigd in De
Seevanck, in samenwerking met WonenPlus.
• De gezamenlijke ruimte ‘De Appeltuin” is een ontmoetingsplek met
diverse mogelijkheden voor meerdere gebruikers. Ook voor feesten etc.
MaandelijkseThemamaaltijden voor senioren uit de gemeente
• Maandelijkse lunch voor senioren uit de gemeente.
• Tafeltje Dekje uitgifte, verzorgd door SBS 55+
• Door de week dagelijks dagbesteding voor mensen met dementie met een WMO – of
VPT (volledig pakket thuis) indicatie.
• Wekelijks Culturele en publieksvoorzieningen: handwerkclub ,klaverjasclub, gymclub,
koersbal, teken/kleur club.
• Open activiteitenprogramma (Bingo, optredens, spelmiddagen etc.)
• Biljart mogelijkheid.
• Dinsdag drinkt wandelclub v/d huisarts koffie in de Appeltuin.
• Informatieve bijeenkomsten: door wijkverpleegkundige i.s.m. andere zorg – en
welzijn organisaties.Bijvoorbeeld i.s.m. wijkagent/brandweer, gemeente (huis v/d
toekomst) , Alzheimer Nederland.
• Incidentele publieksvoorzieningen: verkoop en show van kleding, schoenen, opticien,
rollatorkeuring, Visio (info voor blinden en slechtzienden).
• IPad cursus in samenwerking met SBS + , één a twee keer per jaar.
• Maandelijks Repair café.
• Faciliteit voor bijzondere evenementen; open dagen, kerst, pasen.
• Organiseren van uitstapjes, ook voor thuiswonenden uit de wijk.
• Mantelzorgbijeenkomsten i.s.m. Wonen Plus zoals de mantelzorg dag .
• Zomermaanden; Woensdagavond ; rolstoel wandelclub.
• Rolstoelvierdaagse jaarlijks in juni.
• Zonnebloem koffieochtend ; 1 a 2 keer per jaar, ook serveren zij een kerstdiner voor
een aantal zorgvragers met het Jumbo kerstpakket.
• De bewoners van De Notaris kunnen gebruik maken van het Seevanck programma
maar hebben ook eigen kleine activiteiten (zoals wandelen, boodschappen doen etc.)
die gericht zijn op mensen met dementie. Tevens zijn er in De Notaris drie keer per
jaar familiediners en komt er maandelijks een zanger/muzikant en een Reiki voet
masseuse, wekelijks gaan een aantal bewoners zwemmen en komt de beweegdocent.
De Notaris kent z’n eigen dynamiek aan activiteiten gericht op de doelgroep.
• Er zijn ruim 30 vrijwilligers werkzaam binnen De Seevanck & De Notaris
(geplaatst op 8 mei 2017)