Informatiemiddag 13 november 2009

Datum: 26-10-2009

Op vrijdag 13 november 2009 is de jaarlijkse informatiemiddag van de Seniorenraad gehouden in gebouw St. Jozef te Volendam. Een verslag hiervan is gepubliceerd in de NIVO en De Stadskrant.

Succesvol verlopen zesde informatiemiddag senioren

Ruim 120 aanwezigen hebben op een regenachtige ‘vrijdag de dertiende’, de jaarlijkse Informatiemiddag van de Seniorenraad in het gebouw St. Jozef bijgewoond. Zij zijn niet voor niets gekomen. De Seniorenraad heeft in tegenstelling tot voorgaande jaren, nu gekozen voor een paneldiscussie. In de afgelopen weken heeft de Seniorenraad de gedachten en ideeën van elk van de zes panelleden in de NIVO gepubliceerd. In het openingswoord van voorzitter Jan Groot bracht hij opnieuw naar voren dat de werkzaamheden en activiteiten van de Seniorenraad duidelijk voor 55-Plussers zijn. In de gemeente Edam-Volendam heeft de Seniorenraad o.a. als taak de belangen van haar doelgroep c.q. van haar achterban te vertegenwoordigen.

Het thema van de Informatiemiddag droeg als titel “Zorg en wonen, hoe gaan we in de toekomst verder”. De leden van het panel bestaande uit de dames Gina Kroon-Sombroek (wethouder), Rina van Rooij (Wooncompagnie) en Sonja van Elmpt (WonenPlus) en de heren Cees de Wit (Zorgcirkel), Fred de Boer (De Vooruitgang) en Jan Groot (Seniorenraad), dienen allen een gemeenschappelijk belang en wel de zorg van de senioren in de gemeente Edam-Volendam. Alle zes genoemde instanties hebben voor wat betreft hun werkzaamheden/ activiteiten raakvlakken met elkaar. Dit kwam dan ook zeer tot uiting tijdens de discussies. Wethouder Gina Kroon-Sombroek werd bestookt met vragen over de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Vele vragen werden gesteld aan Cees de Wit over het beleid van de Zorgcirkel ten aanzien van de door haar geleverde zorg en de toewijzing van de aanleunwoningen. Ook Rina van Rooij en Fred de Boer hadden het nodige uit te leggen over het toewijzingsbeleid van de woningen voor ouderen in de gemeente. Sonja van Elmpt is bijzonder trots op de nieuwe omgeving van WonenPlus in het gebouw “Meerzicht” in Edam. Het Wijksteunpunt is letterlijk laagdrempelig en voor iedereen bereikbaar en toegankelijk.

“Gezien het aantal aanwezigen en de vele vragen vanuit het publiek tijdens de paneldiscussie is het jaarlijks organiseren van deze Informatiemiddag een goede zaak”, aldus een tevreden voorzitter Jan Groot.

Agenda 13 november

Onder het motto “Hoe gaan we in de toekomst verder….” organiseert de Seniorenraad Edam-Volendam voor de zesde achtereenvolgende keer een Informatiemiddag op vrijdag, 13 november a.s. in het Gebouw St. Jozef, St. Jozefstraat in Volendam.

Aan deze Informatiemiddag nemen deel

Mevr. Gina Kroon-Sombroek (wethouder gemeente Edam-Volendam)
Mevr. Rina van Rooij (directeur Wooncompagnie, Purmerend)
Mevr. Sonja van Elmpt (consulente WonenPlus Edam-Volendam)
Dhr. Cees de Wit (regiomanager Zorgcirkel w.o. St. Nicolaashof en Gouwzee, Volendam en de Meermin, Edam)
Dhr. Fred de Boer (directeur Stichting Woningbeheer De Vooruitgang, Volendam)
Dhr. Jan Groot (a.i. voorzitter Seniorenraad Edam-Volendam)
Deze Informatiemiddag wordt begonnen met een paneldiscussie onder leiding van dagvoorzitter Tjeerd Koudenburg. Na de pauze wordt de zaal van het St. Jozef gebouw enigszins veranderd voor de Informatiemarkt, waar de panelleden elk achter een tafel plaatsnemen. De aanwezigen kunnen vervolgens op individuele basis persoonlijke vragen stellen aan elk van de panelleden.

Het programma van de Informatiemiddag Senioren ziet er als volgt uit:

13.30 – 14.00 uur : Inloop en een kop koffie in het gebouw “St. Jozef” in Volendam

14.00 – 14.10 uur : Welkomstwoord van Jan Groot (voorzitter a.i. Seniorenraad)

14.10 – 14.30 uur : Introductie panelleden

14.30 – 15.30 uur : Paneldiscussie

15.30 – 15.50 uur : Pauze

15.50 – 17.00 uur : Informatiemarkt Senioren

17.00 uur : Afsluiting Informatiemiddag Senioren.

Gezien het interessante thema van deze Informatiemiddag verwachten wij weer veel bezoekers. Noteert u in elk geval bovenstaande datum en wij verwelkomen u graag in het St. Jozef gebouw.