Persbericht Seniorenraad dd 10 maart 2008

Datum: 13-03-2008

EDAM: Gebouw De Singel geopend zonder lift !

SENIORENRAAD FURIEUS!

Edam-Volendam, 10 maart 2008

persbericht:

SENIORENRAAD FURIEUS!

Gebouw “De Singel”in EDAM is 7 maart geopend ZONDER LIFT!

Hiermee wordt volgens de Seniorenraad door het College van B.enW. van onze gemeente het BOUWBESLUIT niet gevolgd!

Elk openbaar gebouw met een bijeenkomstfunctie en met meer dan één bouwlaag moet, volgens het Bouwbesluit voorzien zijn van een schachtlift met een vloeroppervlak van ten minste 105×135 cm. Dit geldt met name als er sprake is van een alcoholvergunning en de verdieping een groter oppervlak heeft dan 150 m2.

De SENIORENRAAD, die opkomt voor de belangen van alle ouderen in onze gemeente, heeft B.enW. op 22 november 2007 per brief laten weten dat het ontbreken van de verplichte lift onaanvaardbaar is Tot op heden is daarop van het College geen schriftelijke reactie ontvangen.

In de Gemeenteraad was wel geld begroot voor een lift. WAAR IS DAT GELD GEBLEVEN?

Hoe moeten minder mobiele senioren en gehandicapten op de bovenverdieping komen, waar de activiteiten gepland staan voor die doelgroepen?

Van de Stichting “Welzijn Edam”, die de gebruiker is van het gebouw, en die de activiteiten organiseert, heeft de Seniorenraad vernomen, bij monde van de heer Mul, dat B.enW. nu een z.g. plateau-lift langs de trap willen laten bouwen. Door de Brandweer zal een dergelijke lift worden afgekeurd, want ook die houdt zich aan de richtlijnen van het Bouwbesluit. Zonde van het geld dus, als dat doorgaat!

Komt er nog een oplossing, of een toezegging daartoe van B. en W.?

De Seniorenraad verwacht op korte termijn een reactie van het college. Er is nog een goede mogelijkheid om alsnog een schachtlift te realiseren. Het is een kwestie van willen.

De officiële opening op 7 maart 2008 heeft plaatsgevonden.

WIJ WACHTEN MET SPANNING op de reactie van het college!