Welkomstwoord Voorzitter

Datum: 06-01-2017

Locatie: Edam-Volendam

Welkom op de website van Seniorenraad Edam-Volendam

Geachte bezoeker,

De website biedt een rijke keuze aan actuele informatie over onderwerpen waar de Seniorenraad zich
ten behoeve van de ouderen in onze gemeente mee bezighoudt.

Ook vindt u algemene informatie over de wijze waarop de Seniorenraad is georganiseerd, de vier
werkgroepen van de Seniorenraad en hun activiteiten.

Daarnaast kunt u via deze website in contact treden en uw opmerkingen, meningen, vragen, ideeën enz
aan de Seniorenraad voorleggen. U kunt erop rekenen dat de Seniorenraad zal reageren.

Een nieuwe ontwikkeling is de oprichting van Koepel Sociaal Domein Edam-Volendam (KSD) per 1
oktober 2016. De Seniorenraad werkt samen met de Wmo-raad, de Jeugdraad en de Participatieraad
onder deze Koepel.

Binnenkort zal op onze website een link worden gelegd naar de website van Koepel Sociaal Domein
Edam-Volendam.

Ik vertrouw erop dat onze website veelvuldig door u en andere
geïnteresseerden zal worden geraadpleegd.

Jan Tol, voorzitter Seniorenraad Edam-Volendam