APK-keuring voor Senioren

Datum: 09-10-2006

In het kader van de Pilot WWZ is half mei 2006 een nieuw initiatief in Edam-Volendam van start gegaan: het Seniorenconsult Waterland. Ouderen kunnen daar gratis terecht voor controle en adviezen over hun gezondheid en welzijn. Dat kan in de Zorgcirkellocaties Gouwzee in Volendam en De Meermin in Edam.

De ontwikkeling van het Seniorenconsult is een samenwerking geweest van de Zorgcirkel Waterland, het Zorgkantoor en de gemeente Edam-Volendam.

Een gespecialiseerde verpleegkundige neemt met de cliënt een vragenlijst door en doet enkele onderzoeken. Zo meet zij de bloeddruk, bepaalt bloedsuiker en cholesterol, controleert het gezichtsvermogen en kijkt welke medicijnen worden gebruikt.

Zij spreekt iedere week alle consulten door met een verpleeghuisarts. Deze is gespecialiseerd in (complexe) aandoeningen bij ouderen.

Er wordt altijd een afspraak gemaakt voor een tweede consult. Hier bespreekt de verpleegkundige de uitslagen van het eerste consult. Zo nodig doet zij nog aanvullend onderzoek. Soms is het nodig verder te verwijzen, bijvoorbeeld naar een verpleeghuisarts, diëtiste, therapeut, geheugenpolikliniek, sociaal maatschappelijke dienst of andere hulpverleningsinstanties.

Met toestemming van de cliënt krijgt de huisarts een verslag.

De hoop is via het Seniorenconsult problemen en ziekten vroegtijdig op te sporen of te voorkomen. De levensverwachting van mannen en vrouwen neemt nog steeds toe, reden te meer om iets aan preventie te doen. Het consult is erop gericht om de gezondheid van 55-plussers op peil te houden of te verbeteren. Het Seniorenconsult is niet bedoeld voor klachten waarmee mensen al bij de huisarts of specialist lopen.

Afspraken kunt u maken op telefoonnr: 398200 of 314367.

Senioren maak van deze gelegenheid gebruik!