Toegankelijkheid gebouwen

Datum: 13-09-2014

Door de seniorenraad is enige tijd terug een bezoek gebracht aan de openbare gebouwen en voor particulieren toegankelijke bedrijven. Er is o.a. een check gedaan naar de toegankelijkheid voor rolstoelers en gebruikers van een rollator van de gebouwen. Het is verheugend dat bij verbouwingen maar ook na ons bezoek enkele eigenaren zijn overgegaan tot aanpassingen. Bijvoorbeeld de toegang tot drukkerij Nivo is netjes aangepast.