Afscheid Nel Tol

Datum: 17-07-2017

Locatie: Edam-Volendam

Afscheid van mevr. N. Tol-Schilder

Ons aller Nel heeft aangegeven dat zij haar taak als secretaris van de werkgroep Mobiliteit en veiligheid gaat neerleggen. Zij vindt dat de werkgroep ook zonder haar wel zal blijven bestaan. Nel heeft vanaf de oprichting van deze werkgroep haar taak consciëntieus uitgevoerd en altijd haar steentje bijgedragen als secretaris maar ook langs de weg om eventuele problemen in kaart te brengen Wij zullen Nel dus missen tijdens het overleg, vaak bij haar thuis, waar haar inbreng groot en zeer nuttig was. Gelukkig kan zij ons via haar echtgenoot Thames blijven volgen en misschien toch nog haar inbreng hebben.

Wij hopen en vertrouwen er op dat wij je nog vaak mogen tegenkomen en schroom niet om je opmerkingen te berde te brengen

Groet namens de werkgroep

T. Steur